Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Diskriminering

Vi forstår diskriminering som «en form for systematisk forskjellsbehandling på grunnlag av et individs eller en gruppes medfødte eller ervervete karakteristika» (Bangstad og Døving 2015:14). Dette kan være for eksempel forskjellsbehandling på grunn av kjønn, alder, religiøs tilhørighet, etnisitet osv. Diskriminering har som regel grunnlag i fordommer mot individer eller grupper og henger tett sammen med rasisme, selv om ikke all diskriminering med nødvendighet er rasistisk (Bangstad og Døving 2015:22).

Relevante øvelser