Hopp til hovedinnhold

Siden er under oppdatering

-sier vi

Definisjoner

Diskriminering

Vi forstår diskriminering som «en form for systematisk forskjellsbehandling på grunnlag av et individs eller en gruppes medfødte eller ervervete karakteristika». Dette kan være for eksempel forskjellsbehandling på grunn av kjønn, alder, religiøs tilhørighet, etnisitet osv. Diskriminering har som regel grunnlag i fordommer mot individer eller grupper og henger tett sammen med rasisme, selv om ikke all diskriminering med nødvendighet er rasistisk.

Fotnoter

  1. Bangstad, Sindre og Døving, Cora Alexa, 2015. Hva er rasisme? Oslo: Universitetsforlaget. Sider :14
  2. Bangstad, Sindre og Døving, Cora Alexa, 2015. Hva er rasisme? Oslo: Universitetsforlaget. Sider: 22

Relevante øvelser