Hopp til hovedinnhold

Siden er under oppdatering

-sier vi

Alle opplegg

Hvem tror vi at den andre er?

Tema:

Vår egen identitet og tro blir til i møte med andre mennesker. Vi blir påvirket av oppveksten vår og familien og venner. Hvordan påvirkes vi av vårt forhold til andre? Hvordan blir vår identitet negativt påvirket av mennesker rundt oss? Og hvorfor har vi lett for å putte andre i identitetsbåser?

Se hele opplegget

Undervisningsopplegg om gruppetenkning, fordommer og rasisme

Tema:

Hva frykter vi mest: å bli holdt utenfor eller å stå overfor det vi ikke kjenner? Er vi redd for «de fremmede»? Hvordan reagerer vi på det vi opplever som annerledes? Ofte går vi i forsvarsposisjon eller blir sinte, men hva er det som gjør at vi reagerer sånn? Ville vi reagert sånn hvis vi kun var opptatt av fakta og ikke hadde tatt hensyn til alt vi er blitt fortalt uten å vite om det virkelig er sant?

Se hele opplegget

Dialogsamling: Fordommer og rasisme

Tema:

Hva frykter vi mest: å bli holdt utenfor eller det vi ikke kjenner? Er vi redd for "de fremmede"? Hvordan reagerer vi på det vi opplever som skremmende? Ofte går vi i forsvarsposisjon eller blir sinte, men hva er det som gjør at vi reagerer sånn? Ville vi reagert sånn hvis vi kun var opptatt av fakta og ikke hadde tatt hensyn til alt vi er blitt fortalt uten å vite om det virkelig er sant?

Se hele opplegget

Avsløre frykten: gruppetenkning, fordommer og rasisme

Tema:

Hva frykter vi mest: å bli holdt utenfor eller det vi ikke kjenner? Er vi redd for "de fremmede"? Hvordan reagerer vi på det vi opplever som skremmende? Ofte går vi i forsvarsposisjon eller blir sinte, men hva er det som gjør at vi reagerer sånn? Ville vi reagert sånn hvis vi kun var opptatt av fakta og ikke hadde tatt hensyn til alt vi er blitt fortalt uten å vite om det virkelig er sant?

Se hele opplegget