Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Alle opplegg

Makt bak ordene: Identitet og språkbruk

Identitet og språkbruk

Tema:

Vår egen identitet og tro blir til i møte med andre mennesker. Vi blir påvirket av oppveksten vår og familien og venner. Hvordan påvirkes vi av vårt forhold til andre? Hvordan blir vår identitet negativt påvirket av mennesker rundt oss? Og hvorfor har vi lett for å putte andre i identitetsbåser?

Se hele opplegget