Hopp til hovedinnhold
-sier vi

For elever

Jobber du med en oppgave eller presentasjon i samfunnsfag, historie, norsk eller KRLE? Kanskje du trenger å vite mer om temaer som tro og livssyn, en nasjonal minoritet eller demokrati og ytringsfrihet?

Her finner du forklaringer på ord og begreper som ofte dukker opp når vi snakker om diskriminering, fremmedfrykt, identitet og mangfold.

Du vil også finne bakgrunnsstoff som setter disse begrepene i et historisk og samfunnsmessig perspektiv.