Hopp til hovedinnhold
-sier vi

For ansatte og frivillige i kirken

Menigheter har arbeid for og med ulike aldersgrupper. Det være seg seniortreff, temakvelder, stabssamling, medarbeidersamling, eller foreldregrupper. I alt menighetsarbeid møter vi et mangfold av meninger og behov. Noen ganger er mangfoldet synlig, og andre ganger usynlig.

Som kirke er vi blant annet satt til å skape fred og fremme likeverd. For å gjøre dette tenker vi at menighetene bør legge til rette for samtaler der alle kan bli sett, hørt og åpent få stille spørsmål og lære av hverandre.

Ved å ta opp temaer som omhandler hvordan vi ser på hverandre og snakker sammen kan vi bidra til et mer inkluderende felleskap og samfunn.

Her finner du praktiske forslag til hvordan du legger opp en dialogssamling, og tips til temaer og øvelser for samlingene.

Bakgrunn for -Sier vi i kirken

Hvordan organisere en dialogsamling?

I verkstedene bruker vi dialog som metode. Det innebærer at lærer eller leder må slippe til erfaringer, tanker og refleksjoner fra alle deltakerne, uten at forskjellige meninger nødvendigvis settes opp mot hverandre. Her får du praktiske tips til hvordan dette kan se ut i praksis.

Rammer for dialogsamling

Teologisk respons

Antisemittisme, islamofobi og antisiganisme i samfunnet krever av oss som kirke en teologisk respons. Hvordan skal vi møte disse holdningene som troende kristne og som del av kirkens menigheter? Vår tro på en treenig Gud gir oss mange ressurser i møte med disse holdningene.

Les mer her

Idéer til temakveld