Hopp til hovedinnhold

Siden er under oppdatering

-sier vi

For konfirmantansvarlige

Dette materiellet har som hovedmål å bidra til å gjøre oss bevisste på antisemittisme, muslimfiendtlighet og hat mot rom. Da blir det lettere å gjenkjenne ulike former for rasistiske ytringer, hat og ubeviste stereotypiske holdninger. I en tid der det offentlige ordskifte oppleves tilspisset har vi som majoritetskirke et ekstra ansvar for å bidra til samtaler som bryter ekkokammre og som er en motstemme til fremmedfrykt og polarisering.

Konfirmanttiden er en tid for å lære og reflektere om kristen tro og praksis i respekt for annen religiøs tro. Videre er det viktig å forstå og lære om den historien vi som kirke er en del av. Les mer om målsetning under veiledning til øvelsene og bibelstudiene her.

Kirke

Praksis i konfirmanttiden

Konfirmanttiden er en tid for å lære om kristen tro og praksis. Men det er i enda sterkere grad en tid for å praktisere troen på ulike måter. Til dette trenger vi en fast rytme og klare forventninger. Her får du tips til hvordan konfirmantene kan organisere egen praksis i konfirmanttiden.

Forslag til praksis gjennom hele eller deler av konfirmanttiden

Undervisningsopplegg

Definisjoner

Se flere øvelser