Hopp til hovedinnhold
-sier vi

For konfirmantansvarlige

Dette materiellet har som hovedmål å bidra til å gjøre oss bevisste på antisemittisme, muslimfiendtlighet og hat mot rom. Da blir det lettere å gjenkjenne ulike former for rasistiske ytringer, hat og ubeviste stereotypiske holdninger. I en tid der det offentlige ordskifte oppleves tilspisset har vi som majoritetskirke et ekstra ansvar for å bidra til samtaler som bryter ekkokammre og som er en motstemme til fremmedfrykt og polarisering.

Konfirmanttiden er en tid for å lære og reflektere om kristen tro og praksis i respekt for annen religiøs tro. Videre er det viktig å forstå og lære om den historien vi som kirke er en del av. Les mer om målsetning under veiledning til øvelsene og bibelstudiene her.

Bakgrunn for -Sier vi i kirken

Praksis i konfirmanttiden

Konfirmanttiden er en tid for å lære om kristen tro og praksis. Men det er i enda sterkere grad en tid for å praktisere troen på ulike måter. Til dette trenger vi en fast rytme og klare forventninger. Her får du tips til hvordan konfirmantene kan organisere egen praksis i konfirmanttiden.

Forslag til praksis gjennom hele eller deler av konfirmanttiden

Hvordan organisere en dialogsamling?

I verkstedene bruker vi dialog som metode. Det innebærer at lærer eller leder må slippe til erfaringer, tanker og refleksjoner fra alle deltakerne, uten at forskjellige meninger nødvendigvis settes opp mot hverandre. Her får du praktiske tips til hvordan dette kan se ut i praksis.

Rammer for dialogsamling

Undervisningsopplegg

Teologisk respons

Antisemittisme, islamofobi og antisiganisme i samfunnet krever av oss som kirke en teologisk respons. Hvordan skal vi møte disse holdningene som troende kristne og som del av kirkens menigheter? Vår tro på en treenig Gud gir oss mange ressurser i møte med disse holdningene.

Les mer her

Bibelstudium

Flere av bibeltekstene i verkstedene er vanskelige tekster som utfordrer oss teologisk. Vi ønsker at vi som kristne skal bli utfordret også på slike tekster og få verktøy til å gjøre det på en konstruktiv måte.

Klikk her for Bibelstudier og veiledning til øvelsene