Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Oppdage noe nytt

Bakgrunn

Tema

Er det mulig å trene oss opp til å se verden på nye måter? Er det mulig å oppdage nye ting i det som fremstår som hverdag og vaner? Er vår kristne tro begrenset til dogmer og formaninger?

Mål

Bli bevisst på at vår kristne tradisjon ikke først og fremst er enkle leveregler og fastspikrede dogmer. Den utfordrer oss til stadig å lete etter nye måter å forstå ting på. Reflektere over hva dette betyr for hvordan vi lever livene våre, og hvordan kirken skal være i lokalsamfunnet.

Hva verden trenger er ikke mennesker som forstår hverandre,
men mennesker som forstår at det fins uendelig mange måter å være menneske på.

– K.G. Hammar, Erkebiskop i Sverige 1997-2006

ØvelseEn av oss?

ØvelseKort skjørt på bedehuset

ØvelseEn tegning du forteller

ØvelseFormaning

ØvelseBibelstudium: Lukas 24, 13-35 og Johannes 4, 1-26