Hopp til hovedinnhold

Siden er under oppdatering

-sier vi

For lærere

Her vil du som lærer finne ressurser og undervisningsopplegg til ulike tematikker. Med ressursmateriellet ønsker vi å legge til rette for refleksjon og bevisstgjøring rundt blant annet språkbruk. Elevene utfordres til å reflektere over hvordan våre ubevisste holdninger og fordommer kan prege hvordan vi omtaler og behandler andre. Øvelsene gir rom for at elevene kan utvikle sine evner til samarbeid, dialog og meningsbrytning. Les gjerne veiledningen for øvelsene, og og bakgrunnen for ressursen for videre fordypning.

Bakgrunn for ressursene

Undervisningsopplegg

Bakgrunnstoff

Se flere øvelser