Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Gjestfrihet og dialog

Bakgrunn

Tema

Gjestfrihet står sentralt i de fleste religioner, livssyn og kulturer. Det handler blant annet om å «slippe den andre til». Dette kan handle både om å invitere den andre inn og om å våge å besøke den andre og selv være gjest.

Mål

Reflektere over hva det innebærer å være gjestfri og hvordan gjestfrihet kan brukes som et redskap for å fjerne frykt og fordommer.

Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.

– Hebreerne 13, 2

ØvelseHva er dialog?

ØvelseFilosofiske og teologiske refleksjoner på 5 minutter

Øvelse Gud på besøk