Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Gud på besøk

Kors
 • 30 min

 • Utskrifter av de to tekstene fra Bibelen og fra Koranen.

Mål

Se på to tekster som peker på tanken om gjestfrihet innenfor de tre abrahamittiske tradisjonene.

Gjennomføring

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers eller en del av teksten hver. Les følgende tekster (her kan dere velge å lese begge Korantekstene eller bare bruke den ene, da fortrinnsvis den siste). Se oppgaveark for tekster.

Utfyllende lesning og betraktninger

Fortellingen er starten på historien om at Abrahams folk skal bli stort, ved at Sara skal få sønnen Isak. Les gjerne også historien om Hagar og Ismael (1. Mosebok 16, 1 – 14 og 21, 8 – 21).

 • Har du hørt om Hagar og Ismael før?

Hagar er ikke nevnt i Koranen, men er likevel en svært viktig person i islam. Ismael er nevnt mange ganger og har samme rolle i islam som Isak har i jødedom og kristendom: han er den som holder på å bli ofret til Gud av Abraham.

 • Hvorfor tror du vi ikke får vite mer om hvordan det går med Ismael?

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Tekstene er hentet fra minst tre religiøse tradisjoner. Hvilke?

 2. 2

  Hva er likheter og forskjeller i tekstene?

 3. 3

  Hvorfor tror dere Koranen har sine egne versjoner av denne fortellingen?

 4. 4

  Hva er forholdet mellom gjestfrihet og frykt i fortellingen?

 5. 5

  Hvordan opptrer gjestene hos Abraham og Sara?

 6. 6

  Hvem er gjestene?

 7. 7

  Er det noe som bryter med det vi til vanlig vil tenke om forholdet mellom gjester og vert?

 8. 8

  Pek på de viktigste maktforholdene i fortellingen og diskuter hvilke av dem som er viktigst.