Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Forslag til praksis gjennom hele eller deler av konfirmanttiden

– Farvel, sa han…
– Farvel, sa reven, nå skal du få høre min hemmelighet. Den er ganske enkel: En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.
– Det vesentlige er usynlig for øyet, gjentok den lille prinsen for at han skulle huske det bedre.

Fra Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry

Konfirmanttiden er en tid for å lære om kristen tro og praksis. Men det er i enda sterkere grad en tid for å praktisere troen på ulike måter. Til dette trenger vi en fast rytme og klare forventninger. Det er lurt å koble fromhet, aktivisme og selvrefleksjon sammen. Det skaper en helhet som inspirerer.

 1. Fromhet kan være liturgisk deltagelse, stille bønn, meditasjon, fastepraksis i fastetiden (i peroder gi avkall på godteri, fjernsynstitting, dataspill, osv.), osv.
 2. Aktivisme knytter vi opp til begrepet «dialog» - og det å se seg selv i relasjon til mennesker rundt deg.
 3. Selvrefleksjon kan knyttes opp til bibellesning eller som et resultat av konfirmanttimer og verkstedene i dette materiellet.

De to sistnevnte dekkes av verkstedene og oppgavene i dette heftet. Fromhetspraksis kan knyttes til verkstedene gjennom utarbeidelse av forbønner til bruk i gudstjenesten inspirert av tema for øvelsene, eller av en fast praksis som knyttes opp til konfirmanttiden.

Teksten nedenfor er et forslag til en kontrakt som konfirmantene eller ungdomsgruppen kan inngå i løpet av tiden de er sammen. Den kan være over kortere eller lengre tid, men bør inngås frivillig og som et resultat av en eller flere samlinger, enten fra dette materiellet eller utifra vanlige samlinger. Det må også være tydelig hva som legges av forventning til de enkelte punkter (hyppighet på lesninger og samlinger i ulike fellesskap, formen på stille bønn, formen på møter med mennesker konfirmantene ikke til vanlig møter, osv.).

Jesus kaller oss til å bære kjærligheten frem i verden og til å skape forståelse og fred mellom mennesker. Gjennom konfirmanttiden ønsker vi å svare på dette kallet ved å praktisere vår tro og ved å være i dialog med verden rundt oss. Jeg ønsker å være med å bære denne praksisen.

Gjennom konfirmanttiden bestemmer jeg meg for:

 • å sette av tid til en regelmessig praksis
  (f.eks. en liten selvvalgt eller selvlaget bønn ved leggetid ___ ganger i uken).
 • å delta regelmessig i et fellesskap hvor troen praktiseres (i konfirmantgruppen, i gudstjenesten, andre steder eller sammenhenger).
 • å lese utvalgte jesusfortellinger.
 • å øve meg i å se mine følelser, min historie og personlighet med Kristi kjærlighet, åpenhet, respekt og vilje til å dele.
 • å øve meg i å møte andre med Jesu kjærlighet, åpenhet, respekt og vilje til å dele.
 • å utfordre meg selv til å møte mennesker jeg vanligvis ikke ville møtt, gjennom samtaler, intervjuer, el. lign. Jeg ønsker med nysgjerrighet å finne ut hva som er viktig i andre menneskers liv.
 • å øve meg i å etterleve de overbevisninger som måtte vokse frem i meg, også dersom det innebærer at jeg må endre mine planer og vaner.