Hopp til hovedinnhold
-sier vi

«Dere har hørt det er sagt... men jeg sier dere»

Bakgrunn

Tema

Den kristne tradisjon og kirkens holdning til jøder opp gjennom historien. Hvordan preger negative stereotyper oss i dag?

Mål

Bli bevisst våre fordommer og holdninger til «gruppebetegnelser» i samfunnet. Reflektere over vanskelige sider ved vår egen, kristne tradisjon, helt tilbake til tekstene i Bibelen. Er tekster i Bibelen med på å skape diskriminerende holdninger i samfunnet vårt i dag?

Hvis religion ikke er en del av løsningen, vil den uten tvil bli del av problemet.

– Jonathan Sacks, engelsk rabbi

ØvelseHva mener vi med …?

Øvelse Påstander

ØvelseSitater fra hellige skrifter

ØvelseJohannesevangeliet og jødene

ØvelseGjenkjenne antijudaisme?

ØvelseBibelstudium: Matteus 5, 38-42 og Johannes 19, 1-22