Hopp til hovedinnhold

Siden er under oppdatering

-sier vi

Hva mener vi med …?

Tenkning
 • 20 min

 • Papir og penner. Gjerne en tavle eller whiteboard hvis stikkord skal skrives opp for hele gruppen.

Mål

Reflektere over hvordan vi umiddelbart plasserer mennesker inn i bestemte kategorier. Hvorfor gjør vi det (det er jo helt naturlig å generalisere)? Hva er farlig ved generalisering, og når er det greit?

Øvelsen er en omarbeidet versjon av tilsvarende øvelse i KUIs materiell
«Positiv – stempling, seksualitet, hiv og aids.»

Gjennomføring

Få alle i gruppen til å skrive ned på et ark det de tenker på eller assosierer (forklar hva som menes med assosiasjon) med disse ordene eller andre ord du finner mer relevant for deres kontekst:

 • Bergenser
 • Muslim
 • Blondine
 • Narkoman
 • Politiker
 • Britney Spears
 • Homofil
 • Jøde
 • Afrikaner
 • Innvandrer
 • HIV-positiv

Ta ett ord om gangen og spør deltakerne hva de assosierte med det og hvorfor vedkommende akkurat knyttet disse assosiasjonene til dette ordet.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hva er det som gjør at vi tenker/assosierer som vi gjør?

 2. 2

  Hvor kommer assosiasjonene våre fra?

 3. 3

  Hva er det å stemple noen?

 4. 4

  Hvordan tror du det er å være stemplet?

 5. 5

  Hva kan stempling føre til?

 6. 6

  Hvordan kan vi unngå å stemple andre?