Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Hva mener vi med …?

Tenkning
 • 20 min

 • Papir og penner. Gjerne en tavle eller whiteboard hvis stikkord skal skrives opp for hele gruppen.

Mål

Reflektere over hvordan vi umiddelbart plasserer mennesker inn i bestemte kategorier. Hvorfor gjør vi det (det er jo helt naturlig å generalisere)? Hva er farlig ved generalisering, og når er det greit?

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

(Assosiasjonsøvelse) Øvelsen er en omarbeidet versjon av tilsvarende øvelse i KUIs materiell «Positiv – stempling, seksualitet, hiv og aids».

Gjennomføring

Få alle i gruppen til å skrive ned på et ark det de tenker på eller assosierer (forklar hva som menes med assosiasjon) med disse ordene eller andre ord du finner mer relevant for deres kontekst:

 • Nordlending
 • Muslim
 • Flyktning
 • Rusmisbruker
 • Politiker
 • Homofil
 • Woke
 • Jøde
 • Same
 • Feminist
 • Innvandrer
 • Lykkejeger
 • Radikal

Ta ett ord om gangen og spør deltakerne hva de assosierte med det og hvorfor vedkommende akkurat knyttet disse assosiasjonene til dette ordet. Noen av disse betegnelsene er ikke nødvendigvis negative i seg selv, mens andre helt klart er det. Det betyr at samtalen både må ta for seg hvorfor vi gjør noen betegnelser negative, mens vi andre ganger bruker negative ord på folk uten at vi har tenkt gjennom hva det betyr eller om det er riktig bruk.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hva er det som gjør at vi tenker/assosierer som vi gjør?

 2. 2

  Hvor kommer assosiasjonene våre fra?

 3. 3

  Hva er det å stemple noen?

 4. 4

  Hvordan tror du det er å være stemplet?

 5. 5

  Hva kan stempling føre til?

 6. 6

  Hvordan kan vi unngå å stemple andre?