Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Sitater fra hellige skrifter

  • 20 min

  • Utskrift av sitatene og fasitene. Se oppgaveark.

Mål

Reflektere over tro og verdigrunnlag i ulike tradisjoner. Hvorfor er mange av sitatene så like? Har vi noen felles erfaringer av det å være menneske som også viser seg i våre religioner og tradisjoner?

Gjennomføring

Deltakerne deler seg inn i grupper og gjetter på hvilken religion eller tradisjon de ulike sitatene er hentet fra. Leder innhenter så arkene og gir poeng etter riktig svar.