Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Påstander

Gruppeoppgave
 • 20 min

 • Papir og penner. Gjerne en tavle eller whiteboard hvis stikkord skal skrives opp for hele gruppen.

Mål

Gjenkjenne stereotypier. Gjenkjenne fordommer. Hva er hva, og når glir det ene over i det andre? Når får det innvirkning i menneskers liv?

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Gjennomføring

Del deltakerne opp i to lag. Skriv en påstand på en papirrull. Det ene laget skal argumentere for og det andre laget skal argumentere mot påstanden med hver sin farge på tusjen. De har ikke lov til å snakke. Det er kun lov å skrive ned argumentene på arket. Til sammen danner argumentene og motargumentene et slags tankekart når dere er ferdig. Spill rolig instrumental musikk for å understreke at ingen skal snakke underveis. Etterpå lar du en fra hvert lag oppsummere hvilke argumenter de fant for og hvilke argumenter de fant mot. Deretter kan du legge opp til en samtale om hvilke argumenter de er enige og uenige i.

Eksempler på påstander til stille diskusjon:

 • Alle muslimer liker å krige og ønsker å gjøre Norge om til en muslimsk stat.
 • Alle jøder har stor nese og er flinke med penger.
 • Ingen sigøynere vil jobbe og de er alltid skitne.
 • Alle kristne tror jorden ble skapt på seks dager og at de som ikke tror på Jesus kommer til helvete.
 • Jødene drepte Jesus og har ikke kommet lengre enn Det gamle testamentet.
 • Alle buddhister er fredelige og mediterer.
 • Alle muslimske menn undertrykker kvinner og utnytter velferdsstaten.
 • Alle romfolk stjeler og vil ikke la barna gå på skole.
 • Alle humanetikere er sinte og prøver å ødelegge kirka.

OBS!


Det er viktig å gå i rette med de feilaktige påstandene ovenfor. Nesten alle er såkalt «essensialistiske» påstander, det vil si at de for eksempel mener at det er i muslimers natur at de liker å krige. Eller at muslimene ønsker å innføre muslimske stater overalt, slik bare er det å være muslim. Vi vet at dette er feil. Vi tror deltakerne stort sett vil greie å finne ut av dette selv, men det er viktig at leder av øvelsen tar dette opp hvis det ikke kommer fram i samtalen.


Spørsmål til samtale:

 • Har dere hørt eller lest disse påstandene før? Hvor?
 • Hvordan opplevdes det å forsvare disse påstandene?
 • Hva er problematisk med disse holdningene?
 • Hvordan påvirker påstandene identiteten til de menneskene påstandene gjelder?

Videre anbefaler vi at leder følger opp med spørsmål knuttet til antisemittistiske holdninger:

 • Har du noen gang sett et bilde av en jøde?
 • Kanskje du har sett tegninger av jøder?

Anbefaling til leder:

Her anbefaler vi å hente frem for eksempel tre ulike tegninger/karikaturer av jøder opp gjennom historien. Eksempler på slike antisemittistiske bilder og mer informasjon om stereotype bilder finnes på https://bildersmakt.se/

Diskuter tegningene:

 • Er disse tegningene antisemittistiske?
 • Hva sier dette bildet om nedarvede stereotypier og forestillinger vi har av jøder?
 • Hvordan kommer antisemittisme til uttrykk i dag?
 • Som regel er tegninger av jøder ment å skape fiendebilder. Hvorfor tror du det ble/blir gjort?
 • Karikeres også andre grupper gjennom ondskapsfulle stereotyper?
 • Hva kan vi gjøre for å motarbeide slike stereotypier?