Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Johannesevangeliet og jødene

Oppgave med eksempel/materiell
 • 30 min

Mål

Få et mer reflektert forhold til bibeltekster. Hva kjennetegner dem, også i forhold til problematiske ting. Hvorfor blir jøder fremstilt på den måten som de gjør i Johannesevangeliet?

Utstyr

 1. 1

  Projektor/datamaskin

 2. 2

  Papir

 3. 3

  Skrivesaker

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Gjennomføring

Det beste er om en kan få opp et skjermbilde på storskjerm, slik at alle kan følge med. Men til nød går det an å spørre 1-2 personer om de har tilgang på telefon eller laptop, for så å informere de andre.

Søk opp på www.bibel.no og finn feltet der det står «bibelsøk». Trykk også på fanen ved siden der det står NT. Søk så på ordet «jødene»:

Hva kommer opp? Dette søket viser at jødene er nevnt i nesten hvert eneste vers hos Johannes. Mens i de andre evangeliene er det så å si ingen treff. «Jødene» står kun ett sted i Matteus og «jøder» står ett sted i Markus.
Søk så på ord som «skriftlærde», «fariseere» og «fariseerne». Ser du da at det kommer opp mange flere treff på Matteus, Markus og Lukas?

Bakgrunn

(Her må leder ha lest seg opp litt på forhånd, f.eks. på artiklene under «Historie og fakta».

Det er ganske interessant at det er så stor forskjell i ordbruk i de ulike evangeliene når det er snakk om lederne i samfunnet hvor Jesus levde.

Søket på bibeltekstene viser at de som skrev ned tekstene i Johannesevangeliet hadde behov for å ta avstand fra jødene, selv om mange av dem trolig var født jøder. Vi vet ikke helt hvorfor, men det fins noen teorier. Sannsynligvis hadde det å gjøre med at de jødene som trodde at Jesus var Messias på et tidspunkt ble utestengt fra synagogene/gudshusene. De begynte da å møtes på andre måter, og slik ble noen av de første menighetene til. De som brukte tekstene til Matteus, Markus og Lukas hadde det sannsynligvis noe annerledes.

For eksempel kalles ofte Matteus nettopp for jøden. Begrunnelsen for det er at tekstene er skrevet på en måte som er tilpasset et jødisk miljø. I Matteus snakkes det om titler på folk innenfor det jødiske miljøet, som for eksempel fariseere, skriftlærde, øverstepresten og så videre. Språket og setningene fra Johannes har blant annet blitt brukt opp gjennom historien til å snakke stygt om jødene som folk og religion.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Visste du at Johannesevangeliet er ganske annerledes enn de tre andre evangeliene?

 2. 2

  Hvorfor tror du at det er viktig for noen å legge mest vekt på det de ikke er?

 3. 3

  Hvorfor tror du kristne har snakket stygt om «jødene» opp gjennom historien?

 4. 4

  Vet du om eksempler på andre sekkebetegnelser som blir brukt om store grupper mennesker for å stemple hele gruppen?