Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Mormor var rasist

Lytteoppgave
 • 30 min

Mål

Reflektere over hvordan fordommer kan endre seg i et samfunn.

Utstyr

 1. 1

  Utskrift av teksten til «Mormor»

 2. 2

  Sangen «Mormor» av Odd Børretzen og Lars Martin Myhre

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Gjennomføring

Lytt til sangen «Mormor» av Odd Børretzen og Lars Martin Myhre fra albumet «Fra øverste hylle» (2004), mens alle følger med på teksten på papir. Reflekter over: Hvilke fordommer hadde mormoren til Odd Børretzen, og hvilke fordommer har vi i dag? Hva betød disse fordommene for hvordan mormor oppførte seg, og hva betyr våre fordommer for oss i dag?

OBS! Teksten inneholder ord som i dag anses som støtende.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hva slags følelser sitter du igjen med etter å ha hørt denne teksten?

 2. 2

  Unnskylder Odd Børretzen mormoren sin?

 3. 3

  Hvordan er vår verden forskjellig fra den verden som mormor levde i?

 4. 4

  Teksten snakker om hva vi tror på. Endrer det seg over tid, eller kan noen verdier og overbevisninger forbli de samme?

 5. 5

  En utfordring til gruppen er å ta teksten med hjem til egne foreldre og besteforeldre og spørre dem om hva de tenker om Børretzens tekst.

 6. 6

  Hva tror du blir skrevet om dine holdninger og meninger om 70 år? Vil mye ha endret seg eller er det de tror på om 70 år det samme som vi tror på i dag?

 7. 7

  Jesus levde i en bestemt tid og i et bestemt område av verden. Betyr det noe for hvordan vi lever som kristne? Hva betyr det i tilfelle?

 8. 8

  Hva betyr det at vi tenker at verden «går fremover»? Er det urettferdig å si at vi utvikler oss i positiv retning i forhold til mennesker som levde for 70 år siden, isteden for 200 år siden eller for 2000 år siden?

 9. 9

  Går verden fremover? Hva går eventuelt fremover? Og hva går ikke fremover?