Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Klappe hverandre inn i sirkelen

Interaktiv oppgave
 • Avhengig av størrelse på gruppen. Med en gruppe på ca 10-15 deltakere tar ca 30 min.

 • En gjenstand, f.eks en bok.

Mål

La deltakerne få kjenne på kroppen hvordan det er å stå utenfor et fellesskap. Øvelsen gir også en god følelse av mestring.

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

En versjon av denne øvelsen er muntlig overlevert av Harald Viken som er instruktør ved Røde Kors Gatemekling.

Gjennomføring

Alle går ut av rommet med unntak av 3-4 frivillige personer inkludert leder (dette kan gjerne være de to-tre som i forrige øvelse var «utenfor»). Dere setter dere i en liten sirkel på gulvet eller på stoler. En gjenstand (f.eks. bok) plasseres lett synlig utenfor sirkelen, og i midten av sirkelen kan det ligge en liten duk/stå et lite bord/eller lignende.

En av personene fra utsiden blir ropt inn i rommet. Den eneste instruksjonen de utenfor har fått er at de skal få hjelp til å finne ut hva de skal gjøre, men uten å stille et spørsmål, de må «føle» seg frem. I sirkelen sitter alle med «steinansikter» og ser innover. Når personen utenfra nærmer seg gjenstanden (boken), begynner dere forsiktig å klappe i hendene. Når personen tar opp boken, klapper dere kraftigere. Når personen går med boken inn mot sirkelen, klapper dere enda kraftigere, helt til personen legger boken på duken/bordet i midten, da er det vill jubel! Den første blir innlemmet i sirkelen, og neste person slippes inn. Det kan være lurt å legge ut to like gjenstander (to bøker) for de to siste som slippes inn, avhengig av hvor trygge deltakerne i gruppen er på hverandre.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hvordan opplevdes det å se alle i sirkelen sitte med steinansikter da du kom inn?

 2. 2

  Hvordan var det å komme inn uten å ane hva du skulle gjøre?

 3. 3

  Hvilke strategier/teknikker ble brukt for å finne ut hva du/dere skulle gjøre?

 4. 4

  Hva fikk deg til å endre strategi?

 5. 5

  Hvordan var det å oppdage «nøkkelen»?

 6. 6

  Hvordan opplevdes det å være en del av sirkelen?

 7. 7

  Endret deltakerne følelser underveis?