Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Bibelstudium: Lukas 10, 25-37

Bibelstudium

  Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

  Bakgrunn

  Samaritanerne

  En gammel konflikt mellom samaritanene og judeere gjorde at disse to folkegruppene ikke ville ha noen med hverandre å gjøre. Samaritanerne tilba Gud på fjellet Garisim, mens de judeeiske jødene så på tempelet på Sion i Jerusalem som den viktigste helligdommen. Det var også stor uenighet om hvordan man skulle lese skriftene.

  Lovkyndig

  En slags jurist/advokat/dommer som var opptatt av den jødiske loven.

  Prest og levitt

  Religiøse ledere i det jødiske samfunn. De var ikke spesielt rike, men de hadde en viktig symbolsk status som ledere i samfunnet.

  Renhetsforskrifter

  Prester og levitter måtte leve etter strenge religiøse renhetsregler. Renselsesritualer var viktig, og skillet mellom rent og urent preget livet og arbeidet deres. Hvis presten og levitten var på vei til tempelet kunne de ikke være i kontakt med blod eller lik, noe som kunne være årsaken til at de valgte å gå over på andre siden av veien fra den syke mannen.

  Gjennomføring

  Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers eller en del av teksten.

  Spørsmål til samtale

  1. 1

   Hvem handler denne teksten om? Lag en oversikt over alle personene som er involvert.

  2. 2

   Hvordan oppfører de ulike personene seg?

  3. 3

   Hvorfor reagerte de som de gjorde?

  4. 4

   Hva tror du Jesus ønsker å fortelle gjennom denne historien?

  5. 5

   Å elske Gud og elske vår neste henger sammen ifølge Jesus i denne teksten. Hva tror du han legger i det?

  6. 6

   «Hvem er min neste?», spør den lovkyndige. Hvem er din neste?

  7. 7

   Hva kjennetegnet en samaritaner på Jesu tid?

  8. 8

   Hvem er samaritaneren i dag?

  9. 9

   Hvordan kan fortellingen til Jesus være aktuell for oss i Norge i 2013 og fremover? Hvem hjelper oss?

  10. 10

   Hvem blir sett på som rene og urene i vårt samfunn i dag?