Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Hybelannonsen

Gruppeoppgave
 • Avhengig av størrelsen på gruppen. Med en gruppe på ca 10-15 deltakere tar det ca 30 min.

Mål

Denne øvelsen synliggjør egne fordommer og forestillinger.

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Øvelsen er en omarbeidet versjon av materiellet fra Skeiv Ungdom og fra kursmateriellet Mangfold og Dialog (MOD) av Norsk Folkehjelp

Gjennomføring

Øvelsen består av to faser

Fase 1

1. Del deltakerne inn i grupper på tre-fem personer og fortell høyt:

Familien din har to hybelleiligheter i kjelleren som du og din storebror har fått. Din storebror har imidlertid akkurat flyttet til Australia for å studere, og foreldrene dine har bestemt at hans hybelleilighet nå skal leies ut. Du og leieboeren får adskilte rom og bad, men dere har rom vegg i vegg med hverandre. Dere setter inn annonse i avisen og får syv svar. Du skal avgjøre hvem du helst vil at flytter inn.

2. Si klart i fra at deltakerne først skal jobbe alene. Del ut liste 1 til hver av dem (begge listene finnes som oppgaveark øverst på denne siden). Gi deltakerne fem minutter (maks ti minutter).

3. Bryt inn og forklar at hver gruppe nå skal bli enige om en felles rangering (maks 15 minutter).

4. En deltaker fra hver gruppe presenterer så sin gruppes rangering og begrunner denne. Leder/lærer skriver rangeringene opp på tavla.

Fase 2

1. Fortell så høyt:

Alle kommer uansett på visning, og dere får følgende tilleggsopplysninger om de som har svart på annonsen. Vurder søkerne på nytt.

2. Del ut liste nr. 2. Gi deltakerne fem minutter til å rangere søkerne på nytt. Hver gruppe skal bli enige om en rangering og presentere for resten. Skriv så opp resultatene av rangeringene i gruppene i et skjema på tavla.

Sett av 15 minutter til samtale i plenum til slutt.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hvordan klarte dere å bli enige?

 2. 2

  Hva var viktigst for ditt/deres valg?

 3. 3

  Forandret tilleggsopplysningene prioriteringen?

 4. 4

  Var det noen dere ikke ville valgt inn til visning?

 5. 5

  Hva er konsekvensen av valgene dere har gjort?

 6. 6

  Hvem fikk ikke hybel av noen av dere?

 7. 7

  Hva er diskriminering?

 8. 8

  Har dere eksempler på diskriminering i dagens samfunn?

 9. 9

  Har dere eksempel på diskriminering i kristne miljøer?

 10. 10

  Hvor kommer disse holdningene fra?

 11. 11

  Er det noe du selv mener, eller er det noe du har hørt fra andre?