Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Inn i sirkelen

Interaktiv oppgave
 • 20-30 min

Mål

Identifisere spenningen mellom å være individ og det å tilhøre en gruppe. Oppleve og mestre utestengelse, tilegnelse av kunnskap, finner koder for aksept. Oppdage gruppe- og utfrysningsmekanismer. Øke selvtilliten til deltakerne. Oppmuntre til kreativitet. Øvelse i å finne alternativer til vold.

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Denne øvelsen er skrevet ned med inspirasjon fra Harald Vikens «Manual in non-violent Communication and Mediation», Røde Kors. En variant finnes også i Geir Dales bok «Fra konflikt til samarbeid – grunnbok i konfliktarbeid med ungdom».

Gjennomføring

Be to eller tre frivillige gå ut på gangen. Når disse er ute av rommet og ikke kan høre hva som blir sagt, instruerer du resten av gruppen. Be deltakerne om å stå tett sammen i en sirkel, låse armene godt sammen, og vende ansiktene inn mot sirkelen. Deres oppgave er å stå sammen og ikke la andre komme inn. Med ett unntak, nøkkelen til øvelsen: om de «utestengte» ber høflig om å få lov til å komme inn i sirkelen. Da slippes de umiddelbart inn i sirkelen og blir en del av den. Hvis sirkelen skulle ødelegges og noen av deltakerne blir dratt ut, er det viktig at sirkelen åpner opp for ham/henne på en annen side. Ingen fra gangen skal få komme inn i sirkelen ved hjelp av fysisk makt. De frivillige på gangen blir så fulgt inn i rommet, en og en eller to og to. De blir forklart at de skal komme seg inn i sirkelen til de andre, om de er to gjerne gjennom å samarbeide (snill versjon). De kan også få lov til å konferere seg imellom om hvordan de skal gjøre det.  

OBS!

Denne øvelsen kan lett bli voldsom. Leder må derfor være svært bevisst at han/hun avbryter mislykkede forsøk på å bli del av sirkelen ved å si «Tenk nytt! Prøv en annen måte». Øvelsen kan oppleves ganske utestengende og det er derfor viktig at det er frivillige som er utenfor i denne øvelsen. Er det en og en som kommer inn må gruppen oppleves som en trygg gruppe for alle.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hva så de frivillige da de kom inn i rommet?

 2. 2

  Hva gjorde de frivillige da de kom inn i rommet?

 3. 3

  Hvordan oppleves det å se alle de andre stå sammen med ryggene til?

 4. 4

  Hvilken strategier/teknikker ble brukt?

 5. 5

  Hva fikk henne/ham til å endre strategi?

 6. 6

  Hvordan var det å oppdage «nøkkelen»?

 7. 7

  Hvordan opplevdes det å være en del av sirkelen?

 8. 8

  Hvordan opplevdes det å stenge noen ute?

 9. 9

  Hva slags følelser hadde de i ringen for den som var utestengt?

 10. 10

  I hvilke andre situasjoner har deltakerne opplevd det samme?