Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Identitetshuset

Tenkning
 • 20-30 min

Mål

Reflekter over hvem vi er og hvem som har vært med på å forme den vi er. Hva betyr våre relasjoner til andre mennesker for vår identitet? Denne øvelsen kan også gjennomføres ved å bytte personer med fortellinger (tradisjonelle og personlige): Hvilke fortellinger er du?

Utstyr

 1. 1

  Tavle

 2. 2

  Ark

 3. 3

  Skrivesaker

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Inspirert av David Kvebæk, 1991. «Ditt rom i mitt hus», Aventura, s.15-27.

Gjennomføring

1. Leder tegner en enkel skisse av et hus på tavla. Forklar deltakerne at mennesker er som et hus. Tegn et sirkelrundt rom i midten av huset og del så opp huset og del så opp huset i flere rom rundt denne kjernen. Leder forklarer at i ethvert menneske er det mange ulike rom som påvirker hvem vi er. I midten er det noe som er kjernen i hvem vi er, noe som er helt unikt i verden og i Guds skaperverk. Men helt fra et menneske blir født preges det på ulike måter av mennesker rundt seg. Det første et nyfødt barn gjør er å søke øyekontakt med et annet menneske.

2. Leder gir så eksempler på hvilke personer som er og/eller har satt positive eller negative spor i eget liv. Eksempler kan være besteforeldre, en lærer, en nabo, en ferie- venn, en tilfeldig person en møtte på toget en gang, en kjæreste, en ekskjæreste osv.

3. Deltakerne tegner så sitt eget hus og fyller rommene med navn på mennesker som har preget dem (ca. 5–10 minutter). Når de er ferdige med dette, går de sammen to og to og forteller om mennesker som er/har vært til stede i livet deres.

4. Leder forteller videre at denne modellen kan gjøre oss bevisste på hvordan mennesker rundt oss påvirker hva vi gjør og sier. Ofte er det andres stemme vi ubevisst hører i hodet når vi uttaler oss om ting og tang. Noen ganger blir vi som et ekko av vår mor eller vår bestevenn, uten å tenke over det. Det trenger ikke være noe negativt i det, men det er viktig å være bevisst på dette. Leder forteller så at denne modellen/tegningen kan deltakerne ta med seg hjem og gjerne tenke på i ulike sammenhenger videre i livet.

Om leder opplever det som fruktbart for deltakerne, er det mulig å kjøre en øvelse hvor deltakerne kan øve seg på å identifisere hvilke mennesker/rom en snakker ut fra. Deltakerne går sammen to og to. Hver enkelt får 2-3 minutter på å fortelle partneren sin f. eks om:

 • Hva det vil si å være norsk
 • Hva som er kirkens viktigste oppgaver
 • Hva som bør forandres i byen vår
 • Hva tro er
 • Hva det vil si å være religiøs

Den som lytter spør så om den som fortalte merket at han/hun brukte språk som er preget av noen av personene i huset. Det er også mulig for lytteren å si noe om det var mulig å høre ut fra det den andre sa hvilket rom hos ham/henne som ble brukt. Den samtalen varer i 2-3 minutter før de bytter rolle.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hvordan opplevde dere denne øvelsen?