Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Vennekrets

 • 30 min

 • Skriv ut teksten Vennekrets til alle deltakerne. En tavle eller whiteboard til å skrive stikkord på (forestillinger om livet etter døden).

Mål

Teksten gir et sterkt og skremmende bilde av en verden uten mangfold. Ekstra skremmende er det at den setter dette inn i en «evighetsramme» (etter døden). Teksten åpner for å samtale om mangfold som et levende bakteppe for våre liv, og for å samtale om forestillinger om livet etter døden. Har vi slike forestillinger, og hvem eller hva inkluderes i disse forestillingene?

Gjennomføring

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler.

Les teksten «Vennekrets» av David Eagleman fra boken SUM. Førti beretninger fra livet etter døden. Se oppgaveark. Her kan leder eller lærer velge om teksten leses av henne/ham eller av noen i gruppen eller på omgang en setning hver.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Fortellingen har en klar moral. Hva er den?

 2. 2

  Fortellingen er lagt til livet etter døden. Hva medfører det for stemningen i fortellingen?

 3. 3

  Har denne fortellingen noe å gjøre med gjestfrihet?

 4. 4

  Har den noe å gjøre med dialog?

 5. 5

  Hvordan vil du sette denne fortellingen i sammenheng med fortellingen om emmausvandrerne (bibelstudiet)?

 6. 6

  Hvilke forestillinger om livet etter døden har vi i vår kristne tradisjon? Hva forteller de?

 7. 7

  Hvilke ord vil beskrive slike forestillinger (f.eks. dom, rettferdighet, frihet, hvile, tomhet, stillhet, ingenting, fred, fellesskap, kjærlighet, osv. Fint om ordene kan være assosiasjonsord også; farger, lyd, smak, geometriske figurer, osv.)?

 8. 8

  Betyr disse forestillingene noe for hvordan vi lever? Kan de gi oss livsmot og håp til livet nå?