Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Hva vi kaller hverandre, hvem vi er (stille diskusjon)

Tenkning
 • 20 min

Mål

Vi bruker mange uttrykk om mennesker og grupper av mennesker i dagligspråket. Formålet er å bevisstgjøre deltakerne på hvilke ord vi bruker som «sekkebetegnelser» på mennesker.

Utstyr

 1. 1

  Ark

 2. 2

  Skrivesaker

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Gjennomføring

A3-ark legges utover på forskjellige steder i rommet. Skru på egnet musikk i bakgrunnen. På hvert A3-ark er det skrevet et ord (se nedenfor). Deltakerne sprer seg jevnt utover til alle arkene. De skal skrive sine assosiasjoner rundt ordene. Assosiasjonene trenger ikke være lange, men skal knyttes til hva disse ordene betyr for deltakerne.

 • Hore
 • Terrorist
 • Homo
 • Gud
 • Far
 • Sigøyner
 • Jøde
 • Woke
 • Muslim
 • Kvinne
 • Venn
 • Mor
 • Politisk korrekt
 • Lykkegjeger
 • Mann
 • Radikal

Andre alternativer kan brukes, avhengig av sted og kontekst (hvilke positive eller negative (skjellsord-) ord bruker deltakerne til daglig?).

Arkene klistres opp på veggen etterpå og det leses høyt fra dem. Avslutt med samtalerunde på hvorfor ulike/like assosiasjoner er knyttet til ordene.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hva betyr ordene for oss?

 2. 2

  Er det sammenheng mellom hva ordene opprinnelig betyr og hvordan vi bruker dem?

 3. 3

  Hvorfor bruker vi slike ord om hverandre?

 4. 4

  Hva er funksjonen ordene har (beskrivende, kjærlig, nedsettende, osv.)?

 5. 5

  Hvor mye av vår identitet kan vi knytte opp til ett ord (søster/bror, sønn/datter, venn, osv.)?

 6. 6

  Kan slike beskrivende ord (kallenavn, skjellsord eller andre ord) bli hengende ved oss, og betyr dette noe for vår identitet?