Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Credo

  • 45 min +/-

Mål

Refleksjon om hva som betyr noe for hver enkelt av oss sett i sammenheng med den kristne tro vi tilhører

Utstyr

  1. 1

    Skrivesaker

  2. 2

    Papir

  3. 3

    Utskrift av trosbekjennelsene

Gjennomføring

Det finnes en lang tradisjon for å skrive sin egen, personlige trosbekjennelse. Det er en liten øvelse i å formulere hva som er viktig for meg og hvordan det er henger sammen med min tro. Det finnes til og med trosbekjennelser («Credo» som betyr «jeg tror») som ikke er religiøse. Vi har samlet to trosbekjennelser til inspirasjon for å skrive egne trosbekjennelser i denne øvelsen.

Les først den apostoliske trosbekjennelsen sammen, og deretter trosbekjennelsen som Linn Skåber har skrevet nedenfor til sin kirke og sitt nærmiljø (Stedsnavn og gatenavn er ikke så viktige her. Det kunne vært på deres hjemsted og navnene, trikken og cafébordene kan byttes ut med noe dere gjenkjenner dere i derfra). En annen personlig tekst som kan brukes som alternativ eller i tillegg til Linn Skåbers tekst er fra et verksted på en «stille dag» i Sofienberg kirke i regi av Pusterommet, forfattet av Linda Mathisen. Se oppgaveark.

Hva tror du på?

Skriv din egen trosbekjennelse. Fyll den med minst 8 ting/tanker/følelser/beskrivelser (slik som Linn Skåber) som du tror på, ting som er viktige for deg.
Alternativt kan det deles inn i grupper på 3 som sammen skriver en trosbekjennelse («Vi tror på…»). Se om det er mulig å finne ting som er viktige for deg/dere som kan kobles til Gud, Jesus og Den hellige ånd? Hva gjør at det er så viktig i Apostolikum å nevne alle tre og hva kjennetegner dem?

Samtale

Apostolikum er resultat av en prosess hvor mange mennesker har forhandlet seg frem til en felles forståelse av hva troen deres innebærer. Svært viktig er det at Gud, Sønnen og Den hellige ånd alle blir omtalt – og at de også omtales som treenig. Linn Skåber har skrevet sin egen, personlige trosbekjennelse, og hos henne «stopper det opp» etter Gud. Hvorfor det tror dere? Og hva inneholder Skåbers tekst som vi ikke finner i Apostolikum?

Med utgangspunkt i apostolikum, Linn Skåbers trosbekjennelse og egne trosbekjennelser (hvis dere ønsker), skriv en trosbekjennelse på tavlen som dere alle kan bli enige om. Begynn med:

Jeg tror på Gud Fader den allmektige.
Himmelens og jordens skaper.

Eller ganske enkelt:

Jeg/ vi tror på …