Hopp til hovedinnhold
-sier vi

«Hva er …?»

Tenkning
 • 30 minutter

 • A3-ark og tusjer.

Mål

Deltakerne skal bli bevisste på hva som ligger i begrepene som brukes i øvelsen.

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Gjennomføring

1. Stille samtale

Under er det listet opp en rekke spørsmål knyttet til begreper som tas opp i dette ressursmateriellet. Velg ut de du mener er mest aktuelle å ta opp i øvelsen, tilpasset din gruppe, og noter ned ett spørsmål per ark (store, helst A3). Legg arkene og tusjer rundt i rommet. Sett på egnet musikk og gi beskjed om at deltakerne ikke får lov til å snakke. Be deltakerne om å svare på spørsmålene og notere ned tanker og assosiasjoner til begrepene og til de andres kommentarer.

 • Hva er rasisme?
 • Hva er fremmedfrykt?
 • Hva er diskriminering?
 • Hva er fordommer?
 • Hva er antisemittisme?
 • Hva er islamofobi?
 • Hva er respekt?
 • Hva er sosial kontroll?
 • Hva er trygghet?
 • Hva er likeverd?
 • Hva er verdighet?

2. Samtale i plenum

Leder eller representanter fra deltakerne leser opp fra arkene. Ett tema av gangen. Etter opplesning kan deltakerne komme med kommentarer. Det er viktig at ordstyrer følger med og kan gi utfyllende spørsmål knyttet til det som er skrevet. Vi anbefaler at du som leder har lest definisjonene vi bruker i dette materiellet (se «Definisjoner»). Definisjonene kan gjerne bringes inn i samtalen som en av flere måter å forstå begrepene på. Hva tenker deltakerne selv om definisjonene? Vi anbefaler at samtalen avsluttes med å definere de positivt ladede begrepene.