Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Hverdagsrasisme?

Gruppeoppgave
  • 30-60 min

Mål

Deltakerne skal reflektere over hvordan ulike utsagn kan oppfattes og hvordan det kan ligge rasistiske budskap både i hverdagslige og mer ekstreme utsagn.

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Øvelsen er hentet fra undervisningsopplegget om hverdagsrasisme fra Dembra sine nettsider.

Øvelsen tar utgangspunkt i en rekke utsagn og hendelser, fra tydelige rasistiske hendelser til utsagn som ikke er direkte rasistiske. Deltakerne skal diskutere utsagnene i grupper. Utsagnene/situasjonene er oppført i oppgavearket.

  1. Skriv ut oppgavearket og klipp det opp til 42 ulike lapper. Hvis gruppen er stor (mer enn 30 personer), kan du skrive ut og klippe opp to ark.
  2. Deltakerne deles i grupper på fem til syv personer.
  3. Hver gruppe får utdelt en liten bunke lapper (5-10).
  4. Gruppen trekker en og en lapp og diskuterer den med utgangspunkt i følgende spørsmål:
  • Hvem tror dere får høre slike utsagn eller opplever situasjoner som er beskrevet på lappen?
  • Hvorfor tror dere folk kommer med slike utsagn?
  • Hvordan tror dere dette utsagnet oppleves? Er det noe som kan oppleves sårende?
  • Er det noe ved dette utsagnet/bildet som kan defineres som rasistisk? Hva og hvordan?

5. Oppsummer i plenum. Bruk spørsmålene over som utgangspunkt. Eventuelt kan du be gruppene presentere ett eller to utsagn. Det kan være hvilket utsagn gruppen diskuterte mest, eller hva som gjorde størst inntrykk. Be andre grupper om å spille inn til temaene som kommer opp.