Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Bilder av Gud

Interaktiv oppgave
 • Ulike deler av øvelsen kan velges. Tid avhenger av leders ønsker.

Mål

Øke refleksjon rundt gudsbilder og identitet. Hvordan ser vi for oss Gud, Jesus og Den hellige ånd? Hva tenker vi om forholdet mellom oss selv og disse tre? Bruk en eller flere av øvelsens deler i timen.

Utstyr

 1. 1

  Ark

 2. 2

  Skrivesaker

 3. 3

  Utprint av ulike motiver som du kan hente fra nettet (Gud, Jesus, Den hellige ånd, og "mennesket").

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Gjennomføring

1. Be deltakerne lage en enkel tegning av hvordan de forestiller seg Gud, Jesus og Den Hellige Ånd (kan være enkle «fyrstikktegninger». Ikke bruk for lang tid på dette, det er kun ment for å bevisstgjøre seg selv på hvordan en forestiller seg Gud i tre ulike skikkelser).

Alternativt: Hva er det første bildet vi får i hodet når vi skal tenke på Gud, Jesus, Den hellige Ånd? Be deltakerne bruke noen sekunder på å se hver av dem for seg (gi noen sekunder på hver av treenighetens personer). Ta en runde der alle deler noen av sine tanker eller tegninger.

2. Vis så bilder/symboler som vi kjenner fra litteraturen og kunsthistorien og still spørsmål knyttet til disse bildene. Eksempler kan være:

Gud

Heng opp/vis først bilder/symboler på Gud:

 1. Gud i Michelangelos «skapelsen»
 2. Gud som øye (Guds øye)
 3. Gud som brennende busk
 4. Gud som hånd/hender
 5. Gud som dramatiske skyer
 6. Gud som solen
 7. Gud som Moder jord

Spørsmål

Bruk gjerne hele rommet og intervju deltakerne der de plasserer seg:

 • Hvilke symbol/bilde forbinder du mest med Gud (still deg ved det bildet som du identifiserer deg med)?
 • Hvorfor tror du det er slik?
 • Bruk ett ord for å beskrive bildet du stilte deg bak (og dermed for å beskrive hvordan du oppfatter Gud).

Jesus

Heng opp/vis så bilder/symboler på Jesus:

 1. Jesus «klassisk» nordisk mann. Hvit i huden og gyllent hår. Eks kan være Henrik Sørensens altertavle i Hamar domkirke
 2. Jesus i form av symbolet kors
 3. Jesus på korset
 4. Rasta-Jesus
 5. Jesus i krybben
 6. Jesus slik han «mest sannsynlig» så ut med tanke på forskning omkring mennesker i datidens Palestina
 7. Jesus som en høne med kyllingene sine
 8. Rembrandts bilde av «Den bortkomne sønn».

Spørsmål

 • Hvilke symbol/bilde forbinder de mest med Jesus (still deg ved det bildet som du identifiserer deg med)?
 • Hvorfor?
 • Bruk ett ord for å beskrive bildet du stilte deg bak (og dermed for å beskrive hvordan du oppfatter Jesus).

Den Hellige Ånd

Heng opp/vis først bilder/symboler på Den Hellige Ånd:

 1. DHÅ som en due
 2. DHÅ som trekant
 3. DHÅ som ung mann (fortellingen om de tre besøkende i )
 4. DHÅ som skyer/vind/landskap eller hav i bevegelse
 5. DHÅ som energi
 6. DHÅ som solen

Spørsmål

 • Hvilke symbol/bilde forbinder de mest med DHÅ (still deg ved det bildet som du identifiserer deg med)?
 • Hvorfor?
 • Bruk ett ord for å beskrive bildet du stilte deg bak (og dermed for å beskrive hvordan du oppfatter DHÅ).

Mennesker i forhold til Gud/Jesus/Den Hellige Ånd

Heng opp/vis først bilder/symboler på menneske i forhold til Gud/Jesus/Den Hellige Ånd:

 1. Mennesket i Michelangelos «skapelsen»
 2. Mennesket som ond og grusom
 3. Gud som brennende busk
 4. Mennesket i Guds hånd/hender
 5. Mennesket som stolt og oppreist
 6. Mennesket som fortapt og hjelpeløs

Spørsmål

 • Hvilke symbol/bilde forbinder de mest med Mennesket i forhold til Gud/Jesus/DHÅ (still deg ved det bildet som du identifiserer deg med)
 • Hvorfor?
 • Bruk ett ord for å beskrive bildet du stilte deg bak (og dermed for å beskrive hvordan du oppfatter mennesket i forhold til Gud).

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Var bildene dekkende for hva vi tenker om Gud, Jesus og Den Hellige Ånd, eller var det mye som «manglet»?

 2. 2

  Kan vi finne ut hvorfor bildene som er vist blir brukt så mye for å beskrive Gud?

 3. 3

  Kan vi finne ut hvorfor vi selv har de bildene vi har av Gud?

 4. 4

  Er bildene bare avhengig av stedene vi har vokst opp (Norge, andre steder)?

 5. 5

  Er det mulig å tenke om Gud og den hellige Ånd som noe «konkret»?

 6. 6

  Hva gjør at det er lettere (kanskje?) med Jesus?

 7. 7

  Hvilke bilder vil en ateist (ikke-troende) ha av Gud, og hvilke bilder tror dere en muslim/jøde/ sikh/ buddhist vil ha av Gud?

 8. 8

  Kan den enkelte i gruppen finne ut av dette til neste time (snakke med noen som kan fortelle)?

 9. 9

  Vil de skille seg mye fra oss selv om ateisten/muslimen/buddhisten er født og oppvokst i Norge?

 10. 10

  Tror du det er flere likheter med hvordan en kristen og muslim i Norge ser for seg Gud enn en kristen i Norge og en kristen i Mongolia/Thailand (evnt. der menigheten har vennskapsmenighet)?

 11. 11

  Betyr likheter/ulikheter noe for troen vår som kristne?

 12. 12

  Er det mulig for oss å forstå hvilke bilder og forestillinger andre har i hodet av Gud (både andre kristne, muslimer, jøder, ateister, osv.)?

 13. 13

  De siste bildene av mennesket i forhold til Gud, påvirker disse bildene hvordan vi ber? Tenk på de ulike måtene vi innleder bønn på i kirken: – «Kjære Gud» – «Vår Far som er i himmelen» – «Vår Herre Jesus Kristus» – «Gud, vår Far og Mor» – «Evige Gud» – «Hellige Gud, himmelske Far» – «Du som er med meg» – «Vår Skaper, Frigjører og Livgiver» – osv.