Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Bibelstudium: Lukas 7, 1-10, Matteus 13 & Matteus 17, 19-20

Bibelstudium

  Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

  Bakgrunn for Lukasteksten

  På Jesu tid var det som nå er Palestina og Israel del av Romerriket som strakte seg over store deler av områdene rundt Middelhavet. Keiseren i Roma var øverste leder og så var det utsendt representanter til ulike områder, som skulle passe på ro og orden. Militærvesenet var på plass i alle områder, og offiserene var en del av dette. Romerne hadde en annen religion enn det som ble praktisert i mange av de lokale samfunnene.

  Dette er en troshistorie. Men den er også en historie om tillit på tvers av skiller som vi ikke til vanlig tror finnes der. Hva – og ikke minst hvordan – har den romerske offiseren i Kapernaum fått en tillit til en person som Jesus, som ikke tilhører hans verden? Hva betyr det at han verdsetter en tro som ikke er hans? Han bygger en synagoge for lokalsamfunnet – der han selv er en del av okkupasjonsmakten. Hvorfor gjør han det? Hvordan har han blitt i stand til å se, til å lete, utenfor sin egen verden? Det er ikke bare å tåle – respektere – men innebærer kanskje noe mer?

  Gjennomføring

  Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers hver.

  Spørsmål til samtale:

  • Hva handler denne teksten om?
  • Hvem er hovedpersonene?
  • Er det noen overraskelser i teksten?
  • Kan det være at andres tro kan lære oss noe?

  Bakgrunn for Matteustekstene

  Sennepsfrøet blir brukt som bilde på både himmelriket og på troen i både Matteus og Lukas. Sennepsfrøet er svært lite, men gror likevel til og kan bli opp til fire meter høyt.

  Gjennomføring

  Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers hver.

  Spørsmål til samtale

  • Hva er tro?
  • Kan tro måles?
  • Ordtaket «tro kan flytte fjell» er sannsynligvis hentet fra denne bibelteksten. Hva kan det bety?
  • Kan sterk tro også være noe negativt? Kan du gi noen eksempler?