Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Bibelstudium: 1.Mosebok 16, 1–14 og 21, 8–21

Bibelstudium

  Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

  Bakgrunn

  Abram er en av de første personene vi hører om i Bibelen. Han ble født i en by som het Ur i Kaldea, et område som nå ligger i dagens Irak. Han giftet seg med sin halvsøster, Sarai, og sammen med alle tjenerne og dyrene sine reiste de etterhvert østover mot middelhavet der kanaaneerne og persittene bodde. Gud sa til Abram at han skulle begynne å kalle seg Abraham. Videre sa Gud at han skulle få mange etterkommere og landområdet skulle bli hans. Sarai kunne egentlig ikke få barn og tekstene som dere nå leser handler om at Abraham likevel ble far. Først fikk han sønnen Ismael med tjeneren Hagar og så fikk han Isak med Sarai som etter hvert fikk navnet Sara. Hagar er en av de aller første ”utlendingene” vi hører om i Bibelen. Hun er egypter og slave hos Abraham.
  Men Hagar er også den som setter ord på Gud som ”den som ser meg”.

  Ismael får et løfte fra Gud som ligner på løfter andre personer i Bibelen fikk. Etter kapittel 25 hører vi ikke mer om Ismael og etterkommerne hans. De forsvinner ut av Bibelhistorien. Det blir Isak som får mest oppmerksomhet videre og blir ansett som stamfar til jødene. Heller ikke Hagar får mer oppmerksomhet.

  Hagar er ikke nevnt i Koranen, men er likevel en svært viktig person i islam. Ismael er nevnt 14 ganger og har en ganske lik rolle i islam som Isak har i jødedommen og i kristendommen: han er den som holder på å bli ofret til Gud/Allah av Abraham/Ibrahim.

  Gjennomføring

  Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers hver. Les enten begge disse tekstene eller velg kun én av dem.

  Spørsmål til samtale

  1. 1

   Hvem handler denne teksten om?

  2. 2

   Hvordan oppfører hovedpersonene seg mot hverandre?

  3. 3

   Hvordan oppfører Gud seg mot hovedpersonene?

  4. 4

   Hva er tema i denne fortellingen?

  5. 5

   Har du hørt om Hagar og Ismael før?

  6. 6

   Hvorfor tror du vi ikke får vite mer om hvordan det går med Ismael?

  7. 7

   Hvem er helter og antihelter i historien? Hvorfor tror du det er det slik?

  8. 8

   Kan du finne ut mer om Hagar og Ismael i islamsk tradisjon?