Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Avgi din stemme med føttene

Interaktiv oppgave
  • 20-30 min

  • Påstander til å henge opp på tavle eller med projektor.

Mål

Hvor langt er vi villige til å gå i møter med andre? Her skal deltakerne reflektere religionsteologisk (Hvorfor er det flere religioner? Hvis Gud er én, skulle det ikke vært én religion? Hvordan forholder jeg meg som kristen til religiøst mangfold? osv.). Her må lederen være klar over at det finnes mange forskjellige og (velbegrunnede) svar på spørsmålene innenfor vår egen tradisjon, dette må også sies til deltakerne. Slipp løs samtalen og deltakernes teologiske refleksjoner!

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Gjennomføring

Vis spørsmålene på en skjerm/tavle sammen med de fire svaralternativene. På forhånd er rommet «delt inn» i fire soner: A, B, C og D. Deltakerne stiller seg på den bokstaven som de velger ut i fra svaralternativene. Når de har valgt sted, tar leder (eller en frivillig i gruppen) en runde og spør ganske enkelt hvorfor de har valgt dette svaralternativet.

La en eller to fra hver gruppe svare på spørsmål. Pass på at alle kommer til med svar i løpet av spørsmålsrundene. Spørsmålsstiller kan godt utfordre dem som til vanlig ikke vil si noe!

Utform gjerne egne spørsmål med bakgrunn i egne erfaringer og egen kontekst. Spørsmålene i oppgavearket er et utgangspunkt.