Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Dimensjoner ved norskhet

Gruppeoppgave
 • 30 min

Mål

Økt refleksjon og forståelse for ulike perspektiver på hva det vil si å være norsk.

Utstyr

 1. 1

  Hyssing

 2. 2

  Lapper med stikkord

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Denne øvelsen er hentet fra undervisningsopplegget Norskhet i Flertall på Dembra sine hjemmesider.

Gjennomføring

 1. Del ut hyssing til hver gruppe og be dem legge den i en sirkel. (Denne sirkelen symboliserer «grenser» og bør- i tråd med oppgavens hensikt- ikke å være en «perfekt sirkel», men snarere en «grense som er litt ruglete, med noen kriker og kroker, og noen steder der det er åpning under).
 2. Del ut lapper med «Dimensjoner av norskhet», sortert i bunker etter farge. Se vedlegg. Forklare at det som står på dem er korte stikkord på ting som kan ha noe med det å være norsk å gjøre. Om de har noe med å gjøre eller ikke, er det ingen fasit på.
 3. Som gruppe skal se nå forsøke å bli enige om hva som er viktig for å være norsk.
  • Sentrum av sirkelen: Viktig for å være norsk
  • Lengre ut: mindre viktig for det å være norsk, men fortsatt mulig å være norsk
  • Utenfor sirkelen: Umulig å være norsk, evt, helt irrelevant for spørsmålet om norskhet.

En deltaker om gang plasserer alle kortene fra samme farge og begrunner valget. Deretter diskuterer gruppen seg frem til enighet om plasseringen - eller finner et kompromiss - med vekt på å få frem bakgrunnen for ulike syn. Noen av kortene har ord som kan virke vanskelige eller uklare - dette er ofte fordi de er uklare! La deltakerne diskutere seg frem til sin forståelse av ordene så langt som mulig.

4. Når alle er ferdige, skal alle se på hverandres sirkel. Deltakerne presenterer sin sirkel gruppevis. Lederen leder samtalen:

 • Hvilke stikkord har dere plassert i sentrum av sirkelen? Hvorfor?
 • Hvilke stikkord har dere plassert utenfor sirkelen? Hvorfor?
 • Hvilke kriterier la dere til grunn for valgene? (De fleste grupper vil bruke størsteparten av tiden til å snakke om begrunnelsen, noe som er en viktig del av øvelsen.)
 • Var det noen stikkord dere var helt enige eller uenige om?

5. Etter at alle har sett og presentert sirklene, samles deltakerne tilbake i dialogsirkelen for en plenumssamtale.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Var det forskjell eller likheter i begrunnelsen for hvorfor stikkordene ble plassert der de var?

 2. 2

  Er det å være norsk noe man gjør?

 3. 3

  Har det å være norsk noe med verdier å gjøre? I så fall hvilke verdier er det snakk om?

 4. 4

  Hvem bestemmer hvem som er norsk? Er det en selv eller andre som bestemmer det?

 5. 5

  Kan man bli norsk?