Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Sitater

Gruppeoppgave
 • 20 min

Mål

Utskrift av sitatene til å henge opp på tavlen. Eller bruk av projektor.

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Mål

En påminnelse om hatspråk og fordomsfullt språk gjennom historien helt frem til våre dager. Slike ytringer finnes i alle miljøer og behovet for å bekjempe dem er tilstede overalt. Alle utsagnene representerer fordommer og feilaktige fremstillinger av grupper av mennesker. Noen er direkte rasistiske og voldsforherligende. Øvelsen går ut på å identifisere hva som kjennetegner utsagnene.

Gjennomføring

Samtale i plenum med visning av sitater på tavla. Leder velger selv hvilke sitater som er viktigst. Det er også mulig å henge opp sitatene rundt i rommet, la deltakerne gå rundt og lese, før alle samles til samtale om hvilke inntrykk deltakerne har fått. Hva har de reagert på? Hvordan opplevde de utsagnene?

Bruk videre definisjonene og kjennetegnene på antisemittisme, islamofobi og antisiganisme til å analysere utsagnene.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hva kjennetegner utsagnet (fordommer, hat, rasisme, stereotypier, frykt, ubehag, sinne, osv.).

 2. 2

  Er det noen fellestrekk ved utsagnene?

 3. 3

  Hva tenker dere om stereotypier og fordommer omtalt i Bibelen? Finner vi flere utsagn som er hatefulle/ rasistiske i Bibelen?

 4. 4

  Har du hørt slike utsagn selv, eller lest dem på nett eller i aviser og bøker?

 5. 5

  Hvordan hadde du opplevd å bli kalt noen av de karakteristikker som gis ovenfor?

 6. 6

  Hvordan skal vi forholde oss til og motarbeide slike utsagn i hverdagen?