Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Islamofobi

Halvmåne med stjerne

Islamofobi er et nylig innarbeidet begrep, men det oppstod i franske kretser i 1920-årene som en parallell til judofobi. Ordet beskriver negative fordommer mot og diskriminering av muslimer, og det finnes ulike definisjoner av begrepet. Vi baserer oss her på en definisjon av islamofobi som «sosialt reproduserte fordommer om og aversjoner mot islam og muslimer, samt handlinger og praksiser som angriper, ekskluderer eller diskriminerer mennesker på bakgrunn av at de er eller antas å være muslimer og assosieres med islam». Begrepet er mye brukt i faglig sammenheng, men er omdiskutert og kan lett misforstås. I dette materiellet har vi derfor valgt å omtale slike holdninger som muslimfiendtlighet. Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving karakteriserer islamofobi som en form for ideologi som har fellestrekk med både antisemittismen og rasismen. Ifølge dem er et av de sentrale motivene i islamofobien Eurabia-teorien, en konspirasjonsteori om muslimers plan om å overta Europa, samt påstanden om at muslimer ikke er til å stole på fordi de ikke snakker sant. I tillegg finner vi forestillinger som består av en rekke negative stereotypier om islam og muslimer, for eksempel islam som en voldelig religion eller muslimske menn som kvinnemishandlere. Det er viktig å presisere her at ikke alle negative holdninger til eller fordommer mot muslimer er dekket av begrepet islamofobi, da dette begrepet slik vi bruker det refererer til et verdenssyn som er fundert på en bestemt ideologi og ofte basert på «uriktige eller sterkt overdrevne påstander om muslimer eller islam, essensialisering og konspirasjonstenkning.» Begrepene islamofobi og muslimfiendtlighet må heller ikke misbrukes til å avvise all kritikk av islam eller muslimsk praksis.

Les mer om islamofobi i artikkelen «Hat mot muslimer».

Fotnoter

1

Gardell, Mattias, 2011. Islamofobi. Oslo: Sparctacus Forlag as (utgitt i Sverige under samme tittel). Sider: 11

2

Kartlegging av kunnskaper og holdninger på området rasisme og antisemittisme. Undersøkelse blant elever (trinn 8-10) i Osloskolen, 2011. Gjennomført for utdanningsetaten i Oslo. Oslo: Perduco. Sider: 15

3

Gardell 2011: 17

4

Bangstad, Sindre og Døving, Cora Alexa, 2015. Hva er rasisme? Oslo: Universitetsforlaget. Sider: 109-114

5

Det følgende er basert på Bangstad og Døving 2015: 99-101