Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Islamofobi

Islamofobi er et nylig innarbeidet begrep, men det oppstod i franske kretser i 1920-årene som en parallell til judofobi (Gardell 2011: 11). Ordet beskriver negative fordommer mot og diskriminering av muslimer (Kartlegging av kunnskaper og holdninger 2011: 15), og det finnes ulike definisjoner av begrepet. Vi baserer oss her på en definisjon av islamofobi som «sosialt reproduserte fordommer om og aversjoner mot islam og muslimer, samt handlinger og praksiser som angriper, ekskluderer eller diskriminerer mennesker på bakgrunn av at de er eller antas å være muslimer og assosieres med islam» (Gardell 2011: 17). Begrepet er mye brukt i faglig sammenheng, men er omdiskutert og kan lett misforstås. I dette materiellet har vi derfor valgt å omtale slike holdninger som muslimfiendtlighet. Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving karakteriserer islamofobi som en form for ideologi som har fellestrekk med både antisemittismen og rasismen (Se Bangstad og Døving 2015: 109-114). Ifølge dem er et av de sentrale motivene i islamofobien Eurabia-teorien, en konspirasjonsteori om muslimers plan om å overta Europa, samt påstanden om at muslimer ikke er til å stole på fordi de ikke snakker sant. I tillegg finner vi forestillinger som består av en rekke negative stereotypier om islam og muslimer, for eksempel islam som en voldelig religion eller muslimske menn som kvinnemishandlere. Det er viktig å presisere her at ikke alle negative holdninger til eller fordommer mot muslimer er dekket av begrepet islamofobi, da dette begrepet slik vi bruker det refererer til et verdenssyn som er fundert på en bestemt ideologi og ofte basert på «uriktige eller sterkt overdrevne påstander om muslimer eller islam, essensialisering og konspirasjonstenkning.» Begrepene islamofobi og muslimfiendtlighet må heller ikke misbrukes til å avvise all kritikk av islam eller muslimsk praksis (Bangstad og Døving 2015: 99-101).

Relevante øvelser