Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Hvem er kristen?

Gruppeoppgave
 • 30 min

Utstyr

 1. 1

  Hyssing

 2. 2

  Lapper

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Denne øvelsen er inspirert av «Dimensjoner ved norskhet» utviklet av Dembra.

Gjennomføring

 1. Skriv ut oppgavearket og klipp ut stikkordene og setningene i lapper.
 2. Del ut hyssing til hver gruppe og be dem forme den som en sirkel. Dette trenger ikke å være en «perfekt sirkel», og kan gjerne være litt ruglete med noen kriker og kroker.
 3. Del ut lappene. Forklar at disse stikkordene kan ha noe med å være kristen å gjøre. Om de har noe med å være kristen å gjøre finnes ingen fasit på.
 4. Som gruppe skal de forsøke å bli enige om hva som er relevant eller viktig for å være kristen eller ikke:
 • I sentrum av sirkelen legger de stikkordene som de mener er viktig for å være kristen.
 • Lengre ut i sirkelen legges stikkordene som er mindre viktig, men det er fortsatt mulig å være kristen.
 • Utenfor sirkelen legger de stikkordene de vurderer som helt irrelevant for spørsmålet om hvem som er kristen.

5. Når alle er ferdige, skal alle se på hverandres sirkel. Deltakerne presenterer sin sirkel gruppevis. Lederen leder samtalen:

 • Hvilke lapper ligger i midten?
 • Hvilke ligger utenfor?
 • Hvorfor plasserte gruppen stikkordene der de gjorde?
 • Hva var gruppen enige/ uenige om?

6. Etter at alle har sett hverandres sirkel samles deltakerne tilbake i dialogsirkelen for en plenumsamtale.

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Var det noen stikkord som alle gruppene hadde plassert i midten? I så fall, hva var fellesnevnere for disse stikkordene?

 2. 2

  Er det en sammenheng mellom praksis og det å tro (er det noe man må gjøre for å være kristen)?

 3. 3

  Hvem definerer hvem som er kristen?