Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Bibelstudium: Ruts bok 1, 1 – 23 og Ruts bok 4, 13 – 15

Bibelstudium

  Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

  Bakgrunn

  Ruts bok regnes som en novelle. Det fins bibelforskere som mener at fortellingen opprinnelig ble fortalt av kvinner, noe som kan være interessant. Leder bør kjenne til hele handlingen, men det er fint mulig å bruke utdrag. Ruts bok er en fortelling om en moabittkvinne og en israelittisk kvinne som holder sammen og viderefører et samliv etter at ulykker har rammet dem.

  Når de to kvinnene er tilbake på Noomis hjemsted, Betlehem, er de fattige og har problemer med å brødfø seg selv. De finner da en mulig løsning for hvordan de skal få både et hjem, mat og etterkommere, ved å be en av slektningene til Elimelek, Boas, om å gifte seg med Rut (slik det stod i loven på den tiden at han skulle). Dette er en fortelling om trofasthet, samtidig som den handler om å krysse landegrenser og relasjonelle grenser. Den handler også om kriser som sult og død og hvordan overleve.

  Tid og geografi

  I følge teksten finner handlingen sted under dommertiden, rundt år 1200 f. Kr. Den har blitt gjenfortalt ved muntlig overlevering i århundrer. Tolkningshistorisk har den blitt brukt som en fortelling om freden mellom to folkeslag, men den legger også opp til å gi en historisk bakgrunn for kong Davids flerkulturelle opphav. Moab lå utenfor området til Israels stammer. Moabittene blir ellers i Bibelen omtalt som fiender, syndige og løsslupne. Betlehem lå i området kalt Juda hvor det bodde mange israelitter på den tiden.

  Navn

  Det er interessant å vite hva navnene til karakterene betyr. Rut betyr trofast og Noomi betyr yndig. Elimelek betyr min gud er konge, Mahlon betyr sykdom og Chilion betyr sløsing. Orpha betyr sky.

  Gjennomføring

  Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers eller en del av teksten hver.

  Spørsmål til samtale

  1. 1

   Hvem handler denne fortellingen om? Lag en oversikt.

  2. 2

   Hvordan oppfører personene seg? Hva sier og gjør de?

  3. 3

   Hva tenker du om det som skjer?

  4. 4

   Hva slags syn på mann og kvinne formidler denne fortellingen?

  5. 5

   Hva slags grenser krysses i denne fortellingen?

  6. 6

   Hva sier fortellingen om det å være flyktning?

  7. 7

   Hva sier fortellingen om det å være fra en kultur og møte en ny kultur?

  8. 8

   Hva sier denne fortellingen om familie og vennskap?

  9. 9

   Hva kan vi lære av fortellingen om Rut og Noomi?

  10. 10

   Teksten viser at israelittenes store konge, David, hadde utenlandsk oldemor. Hva tror du forfatteren av teksten ville formidle i sin samtid med dette?

  11. 11

   Kjenner du konger eller dronninger i dag som har utenlandske foreldre eller besteforeldre?