Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Hvem står igjen?

Interaktiv oppgave
 • 30 min

 • Utskrift av roller til alle deltakerne. Rollene og påstandene er tilgjengelig som PDF-fil.

Mål

Bevisstgjøre deltakerne på hvilke faktorer som spiller inn for å være av de priviligerte i samfunnet. Identitet og muligheter i samfunnet er ofte ikke noe vi velger selv, men blir i stor grad tillagt oss av andre. Men dette er også en øvelse som viser våre egne fordommer i møte med rollen vi får tildelt.

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Øvelsen er en omarbeidet versjon av materiellet fra Skeiv Ungdom og fra kursmateriellet Mangfold og Dialog (MOD) av Norsk Folkehjelp.

Bakgrunn

Det norske samfunnet skal sikre borgerne mot diskriminering. Likevel varierer mulighetene til jobb, bosted og utdanning avhengig av blant annet hudfarge, religiøs tilhørighet, kjønn, legning, klassebakgrunn og funksjonsevne.

Før du begynner

Vedlagt finner du 21 roller til bruk i denne øvelsen. Les gjennom påstandene før du gjør øvelsen og velg ut dem du synes passer best for gruppen og for ditt formål med øvelsen. Vi anbefaler at to og to deltakere får samme rolle hvis det er flere deltakere enn tilgjengelige roller. Dette vil i enda større grad tydeliggjøre tankene deltakerne gjør seg rundt rollene som er med i øvelsen.

OBS!

Erfaring tilsier at rollene kan være litt vanskelige å forstå, særlig for de yngste deltakerne. Det kan særlig komme opp spørsmål om hvilket kjønn og etnisitet rollefigurene har, men også opplysninger om boligsituasjon, familie, bakgrunn, alder osv mangler i flere av rollebeskrivelsene. Dette er bevisst utelatt for å tydeliggjøre hva elevene selv legger i rollen de får tildelt. Ved spørsmål om dette anbefaler vi at du som leder oppfordrer deltakerne til selv å legge til de opplysningene de opplever at mangler.

Gjennomføring

 1. Del ut lapper med roller. Be så deltakerne om å lese teksten på lappene, og si at de ikke skal vise lappene til hverandre. Du kan også lese opp rollene for deltakerne en og en. Be deltakerne tenke gjennom rollen sin en kort stund og legge til de opplysningene som ikke står på arket. Skap en god atmosfære og be deltakerne være stille mens de setter seg inn i rollen de er tildelt.
 2. Be så deltakerne om stille seg opp på en linje ved siden av hverandre, uten at de begynner å snakke sammen. Fortell deltakerne at du kommer til å lese opp noen påstander. Hver gang påstanden stemmer med dem, eller deres rolle, skal de ta et steg fremover. Hvis det ikke stemmer skal de stå igjen. Les påstandene sakte, en om gangen. Les hver påstand to ganger om nødvendig. Ha gjerne ganske lange pauser mellom hver påstand, for å la deltakerne tenke seg om.
 3. Når du er ferdig med påstandene, ber du deltakerne om å sette seg ned på gulvet på den plassen der de havnet.

Gå rundt til hver enkelt deltaker og samtal med utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hvilken rolle fikk du og hva la du selv i rollen? (Dette spørsmålet er en bra måte å løfte frem usynlige normer hos deltakerne på. Åpne gjerne opp for respons fra de andre deltakerne på hver rolle)
 • Kunne rollen din havnet et annet sted?

Når du har snakket med alle, kan deltakerne samles i en sirkel for en oppsummerende samtale med følgende utgangspunkt:

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Hvordan føltes det å ta et skritt frem – hvordan føltes det å bli stående igjen?

 2. 2

  Hvordan kan man gå videre når man har fått kunnskap om fordeler og ulemper samfunnet gir enkeltmennesker?

 3. 3

  Hva kan man gjøre for å motvirke ulikheter og urettferdighet?