Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Essensialisme

Begrepet «essens» kommer fra latin og kan oversettes «vesen». I filosofien brukes begrepet om en tings vesenskjennetegn, det som gjør en ting til det den er. Med essensialisme mener vi en fortolkning, tilnærming eller forklaring som tilskriver objekter eller kategorier (f.eks. religion, kjønn, nasjonalitet osv.) bakenforliggende, uforanderlige strukturer og vesenstrekk som bestemmer deres egenskaper, væremåte eller handlinger. Dette innebærer bl.a. at de individuelle kjennetegnene får mindre betydning og reduseres til trekk som kjennetegner den gruppen man anses å være en del av.

Fotnoter

1

Bøhn, Einar Duenger, 2017. Essens, Store Norske Leksikon (snl), 20.02.2018: (hentet 29.11.2018): https://snl.no/essens_-_filosofi

2

Lubcke, Poul (red.), 1983/1993. Filosofileksikon, Forsythia/Politikens Forlag. Sider: 119