Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Fordommer

Begrepet «fordom» kan beskrives på ulike måter. Ut fra et filosofisk og hermeneutisk ståsted kan begrepet beskrives som en for-dom, altså «en dom eller oppfatning som er fattet på forhånd». Dette forstås som en av grunnforutsetningene for i det hele tatt å forstå og tolke virkeligheten. I andre sammenhenger, og i daglig bruk, forstås imidlertid «fordom» ut fra et psykologisk ståsted som «en holdning basert på mangelfull kunnskap som disponerer en person til å uttrykke antipati overfor personer, grupper, ideer eller objekter. Begrepet brukes særlig om negativ holdning til personer basert på gruppetilhørighet». Ofte retter fordommene seg mot grupper man selv ikke er medlem av, for eksempel en annen religiøs eller etnisk gruppe, og de baserer seg på stereotypier.

Fotnoter

1

Gursli-Berg, Gunnhild, 2015: Fordom- hermeneutisk metode. Store Norske leksikon (snl), 12.05.2015 (hentet 23.09.2021): https://snl.no/fordom_-_hermeneutisk_metode

2

Svartdal, Frode, 2017. Fordom- psykologi, Store Norske Leksikon (snl), 3.02.2017 (hentet 23.09.2021): https://snl.no/fordom_-_psykologi