Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Identitet

Identitet kan defineres som hvordan en enkeltperson eller en gruppe oppfatter seg selv eller hvordan de opplever seg selv i forhold til andre. Vi kan forenkle det ved å si at hvert menneskes identitet er en jevn følelse, over tid, av hvem man er og hva som er ens plass i verden. Ordet identitet stammer fra det latinske ordet «idem» som betyr «den samme». Vi har både en personlig og en sosial identitet, også kalt kollektiv identitet eller gruppeidentitet. Enkelt forklart kan vi si at et menneske både kan være «den samme som seg selv» (personlig identitet) og «den samme som andre mennesker» (sosial identitet). Den personlige identiteten påvirkes av faktorer som utseende, holdninger, kunnskaper, smak og kropp, mens den sosiale påvirkes av geografiske, sosiale og kulturelle fellesskap, som bosted, yrke, utdanning, tro- og livssyn, interesser og politisk ståsted. Disse to identitetsformene både påvirker og utfyller hverandre. For eksempel kan kjønnet eller den etniske folkegruppen du identifiserer deg med, både påvirke hvordan du ser deg selv, hvilket sosialt fellesskap du søker, hvordan du ser det fellesskapet og hvordan fellesskapet igjen påvirker ditt syn på deg selv.

Fotnoter

1

von Tetzchner, Stephen, 2023. Identitet. Store Norske Leksikon (snl), 02.01.23 (hentet 09.06.23): https://snl.no/identitet

2

Aanesen, Karl Henrik, 2020. Puslespillet meg- min identitet? Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA), 10.11.2020 (hentet: 09.06.23): https://ndla.no/nb/subject:d1fe9d0a-a54d-49db-a4c2-fd5463a7c9e7/topic:3cdf9349-4593-498c-a899-9310133a4788/topic:45530d1b-134c-4fb4-94a0-7e26d118fa9c/topic:3127eeeb-a7c8-4f30-8cb1-aa8dde3d8884