Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Rom

Romer er mennesker som tidligere kjent under fellesbetegnelsen «sigøynerne». «I 2008 bestemte flere riksdekkende medier seg for å gå over til å bruke ordet rom(...). Rom er den internasjonalt anerkjente termen for befolkningen og mange romorganisasjoner har arbeidet for en slik språkbruk. Rom kom til Norge i tidsrommet mellom 1860 og 1880. På engelsk bruker vi termen Roma, men også Romani, noe som kan være forvirrende fordi vi i Norge bruker termen romani om de vi tidligere kalte «taterne». Rom er en nasjonal minoritet i Norge. I dette materiellet bruker vi «rom» i entall og «romer»/ «romene» i flertall.

Les mer om rom i artikkelen «Hat mot rom og romanifolk».

Fotnoter

1

De andre nasjonale minoritetene i Norge er: romanifolket (taterne), jøder, kvener og skogfinner. Samer regnes som et urfolk.

2

Minken, Anne, 2021. Romfolk. Store Norske Leksikon (snl), 17.08.2021 (hentet 23.09.2021): https://snl.no/romfolk

3

Rosvoll, Maria og Bielenberg, Natasha, 2012. Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom, Oslo: HL-senteret. Side 7.