Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Rom

Romer er mennesker som tidligere kjent under fellesbetegnelsen «sigøynerne». «I 2008 bestemte flere riksdekkende medier seg for å gå over til å bruke ordet rom(...). Rom er den internasjonalt anerkjente termen for befolkningen og mange romorganisasjoner har arbeidet for en slik språkbruk. Rom kom til Norge i tidsrommet mellom 1860 og 1880. På engelsk bruker vi termen Roma, men også Romani, noe som kan være forvirrende fordi vi i Norge bruker termen romani om de vi tidligere kalte ‹taterne›.»59 Rom er en nasjonal minoritet i Norge.60 I dette materiellet bruker vi «rom» i entall og «romer»/ «romene» i flertall (Jfr anbefalinger i artikkel på Store Norske Leksikon).

Relevante øvelser