Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Romanifolket

Romanifolket blir også omtalt som tatere (her bruker vi betegnelsen romanifolket for å skille fra språket romani som blir brukt av gruppene). I Norge bruker vi også termen «de reisende». Romanifolket kom til Skandinavia på 1500-tallet og man antar at de stammer fra de første romgruppene som reiste fra India mellom 1000- og 1300-tallet. Romanifolket har imidlertid levd i Skandinavia i om lag 500 år og regnes ikke i samme etniske gruppe som rom i Norge (Rosvoll og Bielenberg 2012: 7)

Relevante øvelser