Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Skjellsord

Ordet «skjelle» kommer fra norrønt og betyr «å gi gjenlyd». Det å skjelle ut noen betyr det samme som å kjefte, altså å gi høylytt uttrykk for sinne eller misnøye. Skjellsord er fornærmende ord og uttrykk som brukes for å skjelle noen ut. Det er imidlertid en stor forskjell mellom å kalle noen for en «idiot» enn en «jævla homo». Dette er fordi «homo» betegner gruppetilhørighet og derfor er det vi kan kalle et gruppebasert skjellsord. Ord som peker mot en gruppe, som «homo» eller «jøde», brukes selvfølgelig ikke alltid nedsettende, men i kombinasjon med banneordet jævla, blir det fort et svært nedsettende skjellsord. Flere skjellsord begynner ikke nødvendigvis som skjellsord, men blir det over tid fordi ordenes ladning av ulike årsaker endrer seg.

Under finner du en liste med skjellsord, og hva disse ordene egentlig betyr.

Skjellsordbok:

Jævel (fra det norske jævel=djevel) – En større eller mindre djevel som, slik det ligger i en djevels vesen, gjør slemme/onde ting.

Hore (fra proto-germansk karo/keh_ro=«kjær») – en som selger retten til å ha seksuell omgang med kroppen hans/hennes mot betaling. Normalt mest brukt som skjellsord mot kvinner.

Homo (fra gresk homos= lik; filos= venn, like eller elske) – En med homofil legning en som liker eller elsker den som er lik en selv. Ordet finnes også i formen «homse» som skjellsord, men har av mange homofile blitt «tatt opp» som et kjælenavn på andre homofile (se «nigger» under «svarting»).

Jøde (fra hebraisk Yehudah=Judea. Enkelt sagt de som kommer fra området Judea) – En som tilhører den jødiske tro og/eller tilhører den jødiske folkegruppen.

Svarting (fra norsk svart=en kontrastfarge i likhet med hvit og egentlig ikke en farge, ifølge ekspertene; -ing =endelse fra norrønt -ingr som gjør noe til et substantiv, her ved å personifisere svart eller tingliggjøre en person til å være bærer av «svarthet») – Nedsettende betegnelse som er blitt brukt om mennesker med mørkere hudfarge, vanligvis med bakgrunn fra Afrika.

Neger, se «svarting» (fra negro=svart) – Brukes om mennesker med samme bakgrunn som ved bruken av ordet «svarting». Opprinnelig tenkt brukt i Norge som et «nøytralt» ord for karakterisere mennesker med svart hud. I engelsktalende land ble det nedsettende slanguttrykket «nigger» brukt. Av mange svarte særlig i USA «tatt opp» som kjælenavn svarte kan bruke om andre svarte (se også «homse» under «homo»).

Fotnoter

1

Det Norske Akademisk Ordbok. 2023. «Skjelle». Hentet 31.08.2023: https://naob.no/ordbok/skjelle_2

2

Det Norske Akademisk Ordbok. 2023. «Skjellsord». Hentet 31.08.2023: https://naob.no/ordbok/skjellsord

3

Haslund, Ingrid K. «Jævla homo! Om gruppebaserte skjellsord» Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen, nr. 3 (2020): 30-44. Hentet fra: dembra.no/no/publications/dembra-publikasjon-nr-3-2/