Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Definisjoner

Stereotypi

En stereotypi er «en generalisert forestilling om hvordan en bestemt gruppe mennesker er» (Svartdal 2017 b). Stereotypier endres ikke nødvendigvis når man konfronteres med individer fra disse gruppene, selv om individenes egenskaper ikke stemmer med stereotypien. Stereotypier kan bl.a. brukes som et middel for å sette grupper eller individer opp mot hverandre eller for å definere den andre negativt (for eksempel ut fra kjønn, etnisitet, religion og lignende).

Relevante øvelser