Hopp til hovedinnhold

Siden er under oppdatering

-sier vi

Undervisningsopplegg om gruppetenkning og stereotypier

Bakgrunn

Tema

Hvorfor plasserer vi mennesker i grupper? Når er det greit og når er det ikke greit? Har vi kanskje mer til felles enn det som skiller oss?

Mål

Få elevene til å reflektere over gruppetenkning og stereotypier og bli bevisst våre fordommer og holdninger til gruppebetegnelser i samfunnet.

Øvelse«Hva er …?»

ØvelseHva mener vi med …?

Øvelse Påstander (stille diskusjon)

ØvelseSitater fra hellige skrifter