Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Påstander (stille diskusjon)

 • 20 min

 • Papir og penner. Gjerne en tavle eller whiteboard hvis stikkord skal skrives opp for hele gruppen.

Mål

Gjenkjenne stereotypier. Gjenkjenne fordommer. Hva er hva, og når glir det ene over i det andre? Når får det innvirkning i menneskers liv?

Gjennomføring

Del deltakerne opp i to lag. Skriv en påstand på en papirrull. Det ene laget skal argumentere for og det andre laget skal argumentere mot påstanden med hver sin farge på tusjen. De har ikke lov til å snakke. Det er kun lov å skrive ned argumentene på arket. Til sammen danner argumentene og motargumentene et slags tankekart når dere er ferdig. Spill rolig instrumental musikk for å understreke at ingen skal snakke underveis. Etterpå lar du en fra hvert lag oppsummere hvilke argumenter de fant for og hvilke argumenter de fant mot. Deretter kan du legge opp til en samtale om hvilke argumenter de er enige og uenige i.

Eksempler på påstander til stille diskusjon:

 • Jesus sier at vi ikke skal være venner med ikke-kristne.
 • Alle muslimer ønsker å gjøre Norge om til en muslimsk stat.
 • Jøder har brune øyne.
 • Sigøynere spiser rotter.
 • Alle sikher går med turban.
 • Muslimene liker å krige.
 • De kristne har hele sannheten.
 • Jødene har ikke kommet lengre enn Det gamle testamente.
 • Alle buddhister er fredelige.

OBS!


Det er selvfølgelig viktig å gå i rette med de feilaktige påstandene ovenfor. Nesten alle er såkalt «eksistensialistiske» påstander, dvs. at de for eksempel sier at det er i muslimers natur at de liker å krige. Eller at muslimene ønsker å innføre muslimske stater overalt, slik er det bare å være muslim. Vi vet at dette er feil. Alle muslimer ønsker ikke å krige eller å innføre muslimske stater overalt, alle jøder har ikke brune øyne og alle sikher går ikke i turban. Vi tror deltakerne stort sett vil greie å finne ut av dette selv.


Anbefaling til leder


Her anbefaler vi leder å hente frem for eksempel tre ulike tegninger/karikaturer av jøder opp gjennom historien: Antisemittiske karikaturtegninger (for eksempel hentet fra Wikipedia, Finn Graffs tegning av Ehud Olmert (22.10.13: http://www.palnor.no/01_07_06/article_eng/finn_graffs_shomratt.htm) og tegninger av kjente skikkelser fra bibelhistorien i Den store barnebibelen, 2008 (Sakkeus, fariseerne, osv.).

Spørsmål til samtale

 1. 1

  Har du noen gang sett et bilde av en jøde?

 2. 2

  Kanskje du har sett tegninger av jøder?

 3. 3

  Er disse tegningene antisemittiske?

 4. 4

  Hva sier dette om nedarvede stereotypier og forestillinger vi har av jøder? Hvordan kommer antisemittisme til uttrykk i dag?

 5. 5

  Som regel er tegninger av jøder ment å skape fiendebilder. Hvorfor tror du det ble/blir gjort?

 6. 6

  Karikeres også andre grupper gjennom ondskapsfulle stereotypier?

 7. 7

  Hva kan vi gjøre for å motarbeide slike stereotypier?